زمان برای خواندن مطلب < 1 کمتر از یک دقیقه یکی از کارهایی که در سازمان ها به عنوان یک کارگزار روابط عمومی انجام میدم، گردآوری تاریخ شفاهیه شرکتها یا بنگاههای اقتصادیه که باهاشون کار می‌کنم.

زمان برای خواندن مطلب 5 دقیقه الوعده وفا! اپیزود سوم رادیونمودار از فصل اول با عنوانِ “مشاور، عصای جادویی ندارد” در هفته پایانی شهریورماه منتشر شد و هم اکنون در دسترس شماست.