زمان برای خواندن مطلب 5 دقیقه قسمت ششم پادکست رادیونمودار در دو بخش منتشر می شود؛

اولی را امروز، ششِ دی ماه در اپلیکیشن Castbox و کانال تلگرام قرار دادیم؛ بخش دوم نیز در چهارمِ بهمن در دسترس قرار می‌گیرد.

میهمان اپیزود ششم مهندس امین کاچار است، مشاور و استراتژیست برند.

زمان برای خواندن مطلب 4 دقیقه قسمت پنجم پادکست رادیونمودار از فصل نخست آن، با عنوان “مشاور، مارشالِرِِ بازار” منتشر شد؛ میهمان اپیزود پنجم آقای خلیل جعفرپیشه است، کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی و از مدیران باسابقه حوزه ارتباطات تجاری و روابط عمومی.

زمان برای خواندن مطلب 4 دقیقه قسمت چهارم رادیونمودار از فصل اول با عنوان مدیر پروژه هستم نه مشاور منتشر شد. میهمان این قسمت مجید سدیدی، دکترای بازاریابی و مشاور مدیریت است.